วิธีลบความเห็นเชิงลบ

คลินิกของคุณประสบกับความคิดเห็นเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณหรือไม่? ปรากฎว่าชาวเดนมาร์กและชาวยุโรปอื่น ๆ ชอบที่จะเป็นบวกหรือไม่ชอบที่จะลบเกี่ยวกับการบริการเว้นแต่จะเลวร้ายมาก บทวิจารณ์ที่ไม่ดีส่วนใหญ่ที่คุณอ่านเกี่ยวกับร้านเสริมสวยหรือสถานรับเลี้ยงเด็กอาจมาจากความไม่พอใจและ อดีตลูกค้าที่หยาบคาย หรือ คู่แข่ง ที่ต้องการทำร้ายคุณ หากความเห็นเหล่านี้ไม่ดีต่อธุรกิจของคุณคุณต้องลบออก

คู่มือกำจัดในทางปฏิบัติ

การลบบทวิจารณ์เชิงลบในเดนมาร์กค่อนข้างง่าย ที่สำคัญคือ

ลูกค้าต้องพิสูจน์ว่าเขาหรือเธอมีความสัมพันธ์กับคลินิก

กฎมีการอธิบายไว้ที่นี่ - (https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/forbrugerleksikon/brugeranmeldelser/) และทั้งผู้ตรวจสอบและร้านเสริมสวยจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ นั่นคือกฎหมาย

ดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำคือการเขียนอีเมลไปยังเว็บไซต์ที่มีความคิดเห็นและเขียนสิ่งที่ชอบ:

เกี่ยวกับการตรวจสอบที่หน้าแรกของคุณที่ https: // xxxx / xxx

ฉันหรือพนักงานของฉันไม่สามารถรับรู้คำอธิบายหรือบริการที่อ้างสิทธิ์หรือลูกค้าได้ เราไม่คิดว่าผู้ตรวจสอบได้เยี่ยมชมเราและได้รับการบำบัดนั้น

เราจึงปฏิเสธคำอธิบายในการตรวจสอบที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบ

ตามกฎอย่างเป็นทางการโดย Forbrugerstyrelsen ที่ (www.forbrug.dk) คุณและลูกค้าจะต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นลูกค้าของเราจริง ๆ ซึ่งสามารถทำได้หากชื่อลูกค้าหรือหมายเลขโทรศัพท์ตรงกับบันทึกของเรา

นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำตามที่ Forbrugerstyrelsen ลบรีวิว

โปรดลบความเห็นโดยทันทีหรือเร็วที่สุดเท่าที่อาจทำให้ธุรกิจของเราเสียหายและเราไม่ต้องการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

อย่างจริงใจ
XXX นวดแผนไทย

อีเมลด้านบนควรเพียงพอที่จะลบบทวิจารณ์ที่ผิด

เราจะให้การแปลอีเมลใน เดนมาร์ก และ ภาษาอังกฤษ ที่นี่

In english:

Subject: False review at your homepage

About review at your homepage at https://xxxx/xxx

Neither I or my employees can recognise the description of, or the services claimed, or the customer. We do not think the reviewer has visited us and received that treatement.

We therefore reject the description in the review provided by the reviewer.

According to the official rules by Forbrugerstyrelsen at (www.forbrug.dk) you, and the customer, must prove that the he was indeed a customer of us. This can be done if customer name or phonenumber matches our records.

It this is not done you must, according to Forbrugerstyrelsen, remove the review.

Please remove the review promptly or as quick as it might hurt our business, and we do not want to take further action.

Sincerely
XXX Thaimassage

På dansk:

Emne: Falsk anmeldelse

Om anmeldelse på hjemmesiden https: // xxxx / xxx

Hverken jeg eller mine ansatte kan genkende beskrivelsen af tjenester, eller kunden, der påstås ydet. Vi tvivler derfor på om anmelderen har besøgt os og har modtaget den beskrevne behandling.

Vi afviser derfor beskrivelsen.

I henhold til de officielle regler fra Forbrugerstyrelsen på (www.forbrug.dk) skal din hjemmeside og kunden bevise, at han rent faktisk var en kunde hos os og at beskrivelsen er i overenstemmelse med sandheden. Dette kan gøres såfremt kundenavn eller telefonnummer stemmer overens med vores registreringer.

Kan anmeldelren ikke redegøre for kundeforholdet skal hjemmesiden, ifølge Forbrugerstyrelsen, fjerne anmeldelsen så hurtigt det er muligt.

Da denne anmeldelse kan skade fores forretning ønsker vi at hjemmesiden fjerner den hurtigst, da vi ikke har ønske om at gøre denne hændelse til en større sag. F.

Med venlig hilsen
XXX Thaimassage